Bedrijfsterrein

We hebben 2 loodsen, naast elkaar gelegen. Hier bevindt zich een werkplaats en materiaalvoorraad. Ook kunnen de bedrijfsbussen hier worden in- en uitgeladen.